Varför hjärtstartare?

Idag är överlevnaden vid ett hjärtstopp cirka 10% i Sverige. Vid ett hjärtstopp ökar chanserna för överlevnad med 2-3 gånger om enbart hjärt-lungräddning påbörjas. Om en hjärtstartare dessutom kan användas inom ett par minuter har man sett en överlevnad på upp emot 70%.

Det är dock inte alltid som en hjärtstartare kan skicka sin livräddande strömstöt för att starta igång hjärtat. Det behöver finnas en elektrisk aktivitet i hjärtat, vilket det inte alltid gör vid ett hjärtstopp. Det kan till exempel ha gått så pass lång tid att den elektriska aktiviteten har försvunnit. Det är då hjärtstartaren säger till att man ska påbörja hjärt-lungräddning istället, den behandlingen kan då lyckas skapa en elektrisk aktivitet i hjärtat igen som går att defibrillera (skicka strömstöt).

En hjärtstartare är enkelt att använda och vägleder användaren med tydliga röstinstruktioner. Den är även väldigt säker. Följ enbart instruktionerna så har du inget att oroa dig över, det går självklart inte att skicka någon strömstöt om det inte behövs. Hjärtstartaren analyserar detta själv.